Rychlé vyhledávání

Zvolte si typ nemovitosti

Aktuality

KN a ochrana osobních dat

Katastr nemovitostí vydá komukoli na počkání o komkoliv z nás čísla účtů, rodná čísla, rukopis podpisu, to, kde bydlí, od koho, kdy a za kolik koupil, dostal či zdědil nemovitosti.

Daň z nabytí nemovité věci

Od 1.11.2016 dochází ke změně poplatníka daně, stává se jím vždy kupující, více najdete na našem facebookovém profilu kliknutím na nadpis této aktuality.

PENB - Kdy je potřeba?

Vše najdete na našem Facebooku v přiložené tabulce ministerstva průmyslu a obchodu. klikněte na nadpis aktuality. Označením naší stránky „To se mi líbí“ vám neunikne žádná naše nabídka ani jiné sdělení.

Daň z převodu nemovitých věcí

Přiznání k dani z převodu nemovitých věcí musí občan podat místně příslušnému správci daně nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž:

  • byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí,
  • nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí,
  • bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, nebo
  • nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, nejedná-li se o úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti uvedený výše.

Společně s daňovým přiznáním je třeba předložit i ověřený opis nebo ověřenou kopii smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu, jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti.

Znalecký posudek není nutné předkládat v následujících případech:

  • jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti, který je zcela osvobozen od daně,
  • jde-li o převod či přechod vlastnictví k pozemku bez stavby a bez trvalého porostu,
  • jde-li o vydražení nemovitosti nebo o přechod vlastnictví k nemovitosti při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem, nebo
  • jde-li o prodej nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlužení.

U podílového i bezpodílového spoluvlastnictví podává každý poplatník (tedy i manželé) své vlastní daňové přiznání.

Zdroj: Měšec.cz (www.mesec.cz), váš průvodce finančním světem